שלב 1 - בחר תמונה

בחר תמונה להדפסה. המערכת תנתח את נתוניה ותחשב את הגודל המקסימלי המומלץ להגדלת התמונה
תמונה:
בחר תמונה (אפשר גם בגרירה , 30 MB max) X